Desenvolupat per Racó Digital
El nostre Centre té com a objectiu prioritari adaptar l'escola a les noves realitats socials. Per això, advoca per un Projecte Educatiu que es basa en la qualitat de l'ensenyament a través d'una metodologia motivadora i innovadora que inculque habilitats socials i de treball, apostant pel treball cooperatiu. Per a tal efecte, es treballa a partir de la convivència i la participació de tota la Comunitat Educativa en el procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat .
Per poder ficar en pràctica esta filosofia de treball, el Centre es recolza en els següents Projectes Institucionals i Plans de Treball:
PROJECTE DE CONVIVÈNCIA
El nostre Centre amb el Pla d'Acollida establix una sèrie de criteris per acollir l'alumnat nouvingut amb el màxim respecte i efectivitat possible. Aquesta acollida es basa en el foment dels valors de respecte, d'acceptació entre l'alumnat i de dinamització de l'adaptació de l'alumnat nouvingut al context escolar, a l'entorn educatiu i a les característiques del context social.
PLA D'ACOLLIDA
El nostre Centre amb el Pla d'Acollida pretén establir una sèrie de criteris per acollir l'alumnat nouvingut amb el màxim respecte i efectivitat possible, a través del foment dels valors de respecte i acceptació en l'alumnat del Centre i de la dinamització de l'adaptació de l'alumnat nouvingut al vaig mesurar escolar, a l'entorn educatiu i als característiques del context social on és situa el nostre Centre.
PLA D'HÀBITS
El nostre Centre amb l'elaboració del Pla d'Hàbits consensua i establix una sèrie de criteris dirigits a l'ús de les instal•lacions i del material col•lectiu, al comportament, a l'autonomia de treball, als hàbits d'estudi i al consens en el tipus de material escolar que s'usa en cada curs escolar.
PLA D'ANIMACIÓ LECTORA
El nostre Centre amb el Pla d'Animació Lectora fomenta la lectura com a instrument indispensable per a l’accés al coneixement, així com per a la formació integral de l’individu. També té com a objectiu principal convertir la lectura en un hàbit quotidià per l'alumnat.
PROJECTE: NOSALTRES TAMBÉ RECICLEM
El nostre Centre amb el Projecte Nosaltres També Reciclem treballa el respecte a la diversitat de La Terra, a la preservació dels ecosistemes i a aprendre a “ser mes” i no “tenir mes”. També fomenta la necessitat de ser crítics i reflexius sobre el canvi en l'estil de vida actual per a reduir els impactes del consum al medi ambient i a ser solidari amb qui no disposa dels recursos mes elementals.
PROJECTE: T'ALIMENTES BE?
El nostre Centre amb el Projecte T'alimentes bé? col•labora en aportar una alimentació més saludable i variada a l'alumnat, minimitzant la ingesta de dolços i eliminant la pastisseria industrial dels esmorzars.
PROJECTE: TOTS NECESSITEM UNA CANÇÓ
El nostre Centre amb el Projecte Tots Necessitem una Cançó ajuda, amb la unió de totes les escoles rurals del voltant, els països o col•lectius subdesenvolupats. Les aportacions econòmiques replegades de la venda dels CD es donen íntegrament a Onegés que tenen projectes per ajudar xiquets i xiquetes amb una difícil situació social i/o familiar.