Desenvolupat per Racó Digital
Consell
- Alícia Fermosell Roig
Presidenta
- Josefa Segarra Cano
Secretaria
- Evaristo Monfort Guimerà
Vocal Professorat
- M. Teresa Bellmunt Beltran
Vocal Professorat
- M. Purificación Monfort Ortí
Representant Pares i Mares
- M. Dolores Alcon Puig
Representant Pares i Mares
- Alina Covaci
Representant Pares i Mares
- Raquel Sacristan Serrano
Representant Pares i Mares
- Joaquín Puig Segarra
Representant Ajuntament
- M. Isabel Albalat Celades
Representant AMPA
- Yahya Bekkal
Representant Alumnat
- Ariadna Holdean Roca
Representant Alumnat
Claustre
- Alícia Fermosell Roig
Tutora de 1r Curs/ Directora
- Josefa Segarra Cano
Tutora de 5 anys/ Secretaria
- M. Teresa Bellmunt Beltran
Tutora de 3 i 4 anys
- Cristina Garcia Gurillo
Especialista PT-PAM
- Santiago Paredes Bono
Tutor de 5é Curs/ Especialista de Música
- Juan José Herrero Usó
Tutor de 3r i 4t Curs/ Especialista Ed. Física
- Evaristo Monfort Guimerà
Tutora de 6é Curs/Responsable de Menjador
- M. José Boado Vallet
Especialista Anglés
- Vanessa Pastor Gimeno
Especialista de Logopèdia
- Maria Salas Pérez
Mestre de Religió
- Mariló Sola Clot
Orientadora